Lidmaatschapskosten

De lidmaatschapskosten bedragen momenteel € 50,00 per kalenderjaar. Onze penningmeester ontvangt die graag op bankrekening NL02 INGB 0000 4452 14 t.n,v. NVM Afd. Utrecht.

Bij aanmelding in de loop van het jaar wordt de contributie tijdsevenredig berekend ( € 12,50 voor elk resterend heel kwartaal).

Ned. Ver. van Modelbouwers, Afd. Utrecht