Privacyverklaring

WIE ZIJN WIJ

https://modelbouwers-utrecht.nl is een website van de Nederlandse Vereniging van Modelbouwers Afdeling Utrecht (hierna te noemen “Modelbouwers-Utrecht”). De vereniging is als rechtspersoon ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. KVK 40478195.

Postadres: Van der Helstlaan 5, 1412 HG, Naarden
E-mailadres: info@modelbouwers-utrecht.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Modelbouwers-Utrecht kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Modelbouwers-Utrecht, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Modelbouwers-Utrecht verstrekt. Modelbouwers-Utrecht kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM MODELBOUWERS-UTRECHT GEGEVENS NODIG HEEFT

Modelbouwers-Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per telefoon, e-mail en/of per post) te kunnen voorzien van informatie over activiteiten die voortvloeien uit de doelstellingen van Modelbouwers-Utrecht.

HOE LANG MODELBOUWERS-UTRECHT GEGEVENS BEWAART

Modelbouwers-Utrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden gewist als het contact met Modelbouwers-Utrecht wordt verbroken.

DELEN MET ANDEREN

Modelbouwers-Utrecht verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als geregistreerde gebruiker kunt u uw gegevens zelfstandig inzien en/of wijzigen via de website met de menu-optie Forum>Mijn profiel>Profiel bewerken. Uw gegevens kunt u verwijderen via de website met de menu-optie Privacy>Verzoek toegang tot je data.

BEVEILIGEN

Modelbouwers-Utrecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Modelbouwers-Utrecht maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Modelbouwers-Utrecht verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Modelbouwers-Utrecht op via info@modelbouwers-utrecht.nl.

Ned. Ver. van Modelbouwers, Afd. Utrecht