Structuur

Onze vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Modelbouwers, kortweg NVM.  De NVM is opgericht in 1943 en kan dus terugblikken op een zeer lange geschiedenis.

Onze vereniging, de NVM Afd. Utrecht, bedient modelbouwers in de regio Utrecht; de overkoepelende NVM werkt landelijk.

De landelijke NVM beschikt over een archief met meer dan 3.300 modelbouwtekeningen, alle vervaardigd en ingebracht door NVM-leden.

En last but not least publiceert de NVM het verenigingsorgaan De Modelbouwer, inmiddels het oudste nog bestaande modelbouwtijdschrift in het Nederlandse taalgebied.

Het lidmaatschap van onze vereniging staat los van het lidmaatschap van de landelijke NVM en het abonnement op De Modelbouwer. Leden van onze club genieten via hun lidmaatschap echter wel diverse NVM-voordelen (vraag het onze secretaris!).

Tenslotte, het grootste voordeel van een lokale club is de mogelijkheid tot persoonlijk contact en uitwisseling van ervaringen (zie in het menu onder Vereniging/Bijeenkomsten). En wat let je om lid te worden van beide?

Ned. Ver. van Modelbouwers, Afd. Utrecht